Koristno

Koristno je vedeti, katere dokumente potrebujete za pridobitev kredita, kaj pravi zakonodaja in kako je mogoče kredit tudi zavarovatiČaka vas vse na enem mestu.

Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-2)
LINK: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7235
Direktiva 2008/48/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 23. spril 2008 o potrošniških kreditnih pogodbah
LINK: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:133:0066:0092:SL:PDF

Tržni inšpektorat RS
Dunajska 160
Tel.: 01/280 87 00
E-pošta: gp.tirs@gov.si

 • veljavni osebni dokument Republike Slovenije,
 • davčna številka,
 • zadnje tri plačilne liste (oz. pokojninski izpiski/odrezki),
 • zadnji bančni izpisek,
 • potrdilo o redni zaposlitvi,
 • vsa druga dokumentacija, ki je ustrezna za obravnavo kreditne sposobnosti, npr. najemne pogodbe, druge avtorske pogodbe in podobno

Za pridobitev posojila mora stranka predložiti zadnje tri plačilne liste, bančni izpisek, potrdilo o zaposlitvi (za nedoločen ali določen čas), davčno številko in veljaven osebni dokument RS. Obravnavamo lahko tudi druge vire prihodkov (honorarno, pogodbeno delo, najemnina), ki lahko pozitivno vplivajo na možnost pridobitve kredita oz. posledično tudi na višino zneska.

Pomembno jamstvo je odstopna izjava oziroma upravno-izplačilna prepoved.

Izberete lahko tudi zavarovanje s:

 • poroštvom trejte osebe
 • zastavo avtomobila ali drugega prevoznega sredstva
 • zastavo drugih premičnin
 • zastavo vrednostnih papirjev
 • ali drugim ustreznim poroštvom.

Prepričajte se o naši prilagodljivosti in izkušnjah, zaradi česar združujemo finance s svojo dolgoletno tradicijoodgovornostjo in odprtostjo. Naša edinstvenost je v individualnem pristopu, saj vam stojimo ob strani v težkih situacijah.

Prilagodili se bomo vašim željam in zmožnostim ter skupaj dogovorili znesek posojiladobo odplačevanjavišino obroka in morebiten odlog plačila.

Izvajalec izvensodnega reševanja sporov je Evropski center za reševanje sporov, Tomšičeva 6, Ljubljana,
Tel.: +386 8 20 56 590, E-pošta: info@ecdr.si

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=SL

SISBON je centralni register, katerega namen je hramba in izmenjava ključnih podatkov o finančnem poslovanju posameznika. Ustanovljen je bil za namen večje preglednosti bančnega trga in lajšanje procesa odločanja o kreditni sposobnosti posameznika.

SISBON

SISBON pravice komitentov

Potrebujete ugoden kredit? Izpolnite vlogo