Kreditni izračuni

Za vas smo pripravili nekaj primerov kreditnih pogojev.

Ročnost/trajanje pogodbe: 6 mesecev
Kreditna obrestna mera (fiksna): 75,713 % letno
EOM: 108,39 % letno

Kredit (EUR) Pet obrokov po (EUR) Šesti obrok (EUR) Skupni znesek plačil (EUR) Skupni strošek (EUR)
300 19 318,49 413,49 113,49
400 25 426,67 551,67 151,67
500 31,50 531,84 689,34 189,34
600 38 636,99 826,99 226,99
700 44 745,17 965,17 265,17
800 50 853,34 1103,34 303,34
900 57 955,48 1240,48 340,48
1000 63 1063,66 1378,66 378,66

Primer posojila za 1000€ za dobo pol leta:
stranka nakaže pet obrokov po 65 € in zadnji obrok v višini 1063,66 €.
Skupni znesek plačilnih obveznosti za primer posojila 1.000 € je 1378,66 €.